Privacy statement

 

Privacy Statement

Thijs media BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die u invoert op de website van Thijs media BV wordt intern gebruikt en niet gedeeld met derden. Het doel van deze website is het verschaffen van informatie.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Thijs media BV verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende Nederlandse wetgeving. Persoonsgegevens van bezoekers aan www.thijsmedia.tv worden alleen geregistreerd en gebruikt indien:
– U ons een e-mail stuurt
– U contact met ons opneemt via het contactformulier
De gegevens die hierbij geregistreerd worden beperken zich tot: (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de eventuele inhoud van uw bericht. Wij bewaren de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de te verlenen diensten.

 

Toepassing
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data die verkregen is vanuit een bezoek aan en gebruik van de website van Thijs media BV (www.thijsmedia.tv) en de door (contact)aanvragen en e-mails verstrekte persoonlijke informatie.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Thijs media BV neemt passende organisatorische en/of technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en te voorkomen dat deze onrechtmatig worden gebruikt.

 

Cookies
Op www.thijsmedia.tv wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren en te analyseren. Op deze manier kan Thijs media BV nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode bezocht hebben. Thijs media BV analyseert deze data en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

 

Google Analytics cookies
Thijs media BV gebruikt het statistiekprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.
Thijs media BV heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan deze website zo veel mogelijk te beperken. Zo is er een bewerkersovereenkomst met Google (Analytics) afgesloten, worden de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres verwijderd voordat een IP-adres verwerkt wordt door Google Analytics, worden er geen gegevens met Google Analytics gedeeld (optie gegevens delen is uitgeschakeld), en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

Externe websites
Op de website van Thijs media BV kan naar externe websites verwezen worden. Thijs media BV kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties en de inhoud van deze websites. Thijs media BV raadt aan om het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Contact
Voor vragen kunt U contact opnemen met Thijs media BV via info@thijsmedia.tv of telefonisch via tel. +31 (0)85 3038 212
Bezoekadres: Thijs media BV, Computerweg 22, 3542 DR Utrecht, The Netherlands

 

Als u inzage wilt in uw persoonsgegevens die bij ons geregistreerd zijn, of een verbetering, aanvulling of verzoek tot verwijdering wilt doorgeven, dan kunt u ons per e-mail (info@thijsmedia.tv) een bericht sturen.

 

Wijziging van Privacy Statement
Thijs media BV behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.